De tekst van de kersttoespraak van de koning is al uitgelekt

Media
woensdag, 25 december 2013 om 12:29
welingelichtekringen header 1
Door een fout bij de publieke omroep stond de de tekst van de toespraak van Willem Alexander te vroeg online. Lees mee:
00:01:10.007 --> 00:01:13.010 In de gejaagdheid van het dagelijks leven... 4 00:01:13.015 --> 00:01:17.022 vaak gericht op het hier en nu, is Kerstmis een rustpunt. 5 00:01:18.002 --> 00:01:21.008 Een moment voor bezinning op ons bestaan. 6 00:01:21.013 --> 00:01:26.018 En op onze relatie met anderen, dichtbij en verder weg. 7 00:01:26.023 --> 00:01:31.000 Juist met Kerst, toch het feest van het licht... 8 00:01:31.005 --> 00:01:36.000 worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. 9 00:01:36.005 --> 00:01:38.011 Wie een dierbare heeft verloren... 10 00:01:38.016 --> 00:01:41.011 voelt in deze dagen de pijn extra scherp. 11 00:01:43.000 --> 00:01:46.021 Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van familie en vrienden... 12 00:01:47.001 --> 00:01:48.023 kan troost en kracht geven. 13 00:01:49.003 --> 00:01:56.013 Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt tot dankbaarheid. 14 00:01:56.018 --> 00:02:01.006 Zo ook stonden prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven... 15 00:02:01.011 --> 00:02:03.018 mijn moeder gedurende 33 jaar bij. 16 00:02:03.023 --> 00:02:07.020 Mijn oom en tante hebben zich naast hun eigen werkzaamheden... 17 00:02:08.000 --> 00:02:11.017 met verve ingezet ten dienste van haar koningschap. 18 00:02:11.022 --> 00:02:14.019 In lichte en donkere perioden. 19 00:02:14.024 --> 00:02:18.000 Zij verdienen een bijzonder woord van dank. 20 00:02:20.020 --> 00:02:24.014 In het jaar dat achter ons ligt, is een sterk beroep gedaan... 21 00:02:24.019 --> 00:02:30.010 op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van grote groepen Nederlanders. 22 00:02:30.015 --> 00:02:35.004 Veel mensen maken zich zorgen over hun werk en hun inkomen. 23 00:02:35.009 --> 00:02:41.005 Zij voelen zich afhankelijk van maatschappelijke krachten waarop zij geen greep hebben. 24 00:02:41.010 --> 00:02:43.024 Wie zijn baan of bedrijf verliest... 25 00:02:44.004 --> 00:02:47.005 geen baan kan vinden of niet meer kan werken... 26 00:02:47.010 --> 00:02:52.003 raakt meer kwijt dan alleen financiele zekerheid. 27 00:02:52.008 --> 00:02:56.000 Ons werk maakt ook deel uit van wie we zijn. 28 00:02:56.005 --> 00:02:59.023 Het bepaalt mede het beeld dat mensen van zichzelf... 29 00:03:00.003 --> 00:03:03.023 en van hun plaats in de samenleving en de wereld hebben. 30 00:03:04.003 --> 00:03:11.012 Werk hebben heeft invloed op de sociale contacten en het gevoel te worden gewaardeerd. 31 00:03:11.017 --> 00:03:16.002 De behoefte aan erkenning en begrip verbindt ons mensen... 32 00:03:16.007 --> 00:03:19.019 niet alleen met Kerst, maar het hele jaar door. 33 00:03:19.024 --> 00:03:23.011 Wezenlijk in ons leven zijn onze relaties met anderen. 34 00:03:23.016 --> 00:03:26.008 In de eerste plaats de mensen dichtbij: 35 00:03:26.013 --> 00:03:32.023 De leden van het gezin, de familie, vrienden en collega's op het werk. 36 00:03:33.003 --> 00:03:38.011 'Mensen zijn mensen door andere mensen', luidt een Afrikaans spreekwoord. 37 00:03:38.016 --> 00:03:45.007 Vanuit die beleving zoeken velen met Kerst het gezelschap van degenen die hun lief zijn. 38 00:03:45.012 --> 00:03:48.009 Maar die mogelijkheid is er niet voor iedereen. 39 00:03:48.014 --> 00:03:54.000 Honderdduizenden Nederlanders zijn vandaag niet thuis om het feest mee te vieren. 40 00:03:54.005 --> 00:03:56.004 Zij dienen de publieke zaak. 41 00:03:56.009 --> 00:04:00.010 In ziekenhuizen, in instellingen, bij nutsbedrijven... 42 00:04:00.015 --> 00:04:03.016 in vervoer en transport, bij de politie... 43 00:04:03.021 --> 00:04:09.022 of verder weg, op zee of in verre landen, werkend aan vrede en veiligheid. 44 00:04:10.002 --> 00:04:13.018 Zij allen verdienen onze steun. 45 00:04:13.023 --> 00:04:17.019 Honderdduizenden Nederlanders brengen Kerstmis alleen door. 46 00:04:17.024 --> 00:04:21.005 Dat kan heel goed een positieve, eigen keuze zijn. 47 00:04:21.010 --> 00:04:25.002 Alleen is immers niet hetzelfde als eenzaam. 48 00:04:25.007 --> 00:04:28.015 Voor velen is de afzondering echter niet vrijwillig. 49 00:04:28.020 --> 00:04:32.011 Hetzij omdat ze geen directe verwanten meer hebben. 50 00:04:32.016 --> 00:04:35.015 Hetzij omdat contacten zijn weggevallen. 51 00:04:35.020 --> 00:04:43.002 Zij zijn op zichzelf teruggeworpen en wachten vaak op een uitgestoken hand of een luisterend oor. 52 00:04:43.007 --> 00:04:46.023 Hoezeer mensen ook in een isolement kunnen leven... 53 00:04:47.003 --> 00:04:51.012 diep van binnen blijft de hoop op waardering en contact levend. 54 00:04:51.017 --> 00:04:54.003 Die hoop dooft nooit. 55 00:04:55.019 --> 00:05:03.012 Kerstmis is het feest van de verwachting van 'vrede op aarde in de mensen een welbehagen'. 56 00:05:03.017 --> 00:05:07.009 Het zingen van die regels als uiting van een persoonlijk geloof... 57 00:05:07.014 --> 00:05:11.001 kan tegelijkertijd een gevoel van ongemak geven. 58 00:05:11.006 --> 00:05:16.000 De wereld is zo groot. De problemen zijn zo wijdvertakt. 59 00:05:16.005 --> 00:05:18.018 Belangen zijn zo tegengesteld. 60 00:05:18.023 --> 00:05:23.002 En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend. 61 00:05:23.007 --> 00:05:27.001 Natuurgeweld slaat gemeenschappen uiteen. 62 00:05:27.006 --> 00:05:34.013 We zien beelden van mensen in geimproviseerde opvangkampen, op de vlucht voor honger en terreur. 63 00:05:34.018 --> 00:05:40.005 We horen woorden van haat die van generatie op generatie worden doorgegeven... 64 00:05:40.010 --> 00:05:45.010 waardoor verzoenende geluiden van goedwillenden geen kans lijken te krijgen. 65 00:05:45.015 --> 00:05:50.005 Het grote geheel lijkt zich aan onze invloed te onttrekken. 66 00:05:50.010 --> 00:05:53.022 Dat kan een gevoel van machteloosheid oproepen. 67 00:05:54.002 --> 00:05:59.023 En toch is 'vrede op aarde' meer dan een onbereikbaar ideaal. 68 00:06:00.003 --> 00:06:02.013 Meer dan een ster aan de hemel. 69 00:06:02.018 --> 00:06:05.012 Vrede op aarde begint heel dichtbij. 70 00:06:05.017 --> 00:06:12.010 Thuis. In de straat. In de buurt. Op de club. In eigen dorp of stad. 71 00:06:12.015 --> 00:06:15.012 Ieder kan, op zijn of haar eigen manier... 72 00:06:15.017 --> 00:06:20.003 aan die vrede bijdragen door verbindingen te zoeken. 73 00:06:20.008 --> 00:06:23.006 Dat vraagt soms een beetje moed en zelfoverwinning. 74 00:06:23.011 --> 00:06:25.023 Soms moet weerstand worden overwonnen. 75 00:06:26.003 --> 00:06:29.008 Maar het overwinnen van weerstanden geeft meer voldoening... 76 00:06:29.013 --> 00:06:32.019 dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom. 77 00:06:34.002 --> 00:06:37.009 Het afgelopen jaar, maar ook in de jaren daarvoor... 78 00:06:37.014 --> 00:06:40.009 hebben mijn vrouw en ik het voorrecht gehad... 79 00:06:40.014 --> 00:06:45.010 veel mensen te ontmoeten die daadwerkelijk de verbinding zoeken met anderen. 80 00:06:45.015 --> 00:06:47.016 Mantelzorgers en vrijwilligers. 81 00:06:47.021 --> 00:06:52.004 Gastouders die hun huis openstellen voor kinderen die in de knel zitten. 82 00:06:52.009 --> 00:06:56.011 Buddy's die zich bekommeren om mensen met een ernstige ziekte. 83 00:06:56.016 --> 00:07:01.010 Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen... 84 00:07:01.015 --> 00:07:03.002 en daarnaar handelen. 85 00:07:03.007 --> 00:07:07.016 Buurtbewoners die niet afwachten maar samen naar oplossingen zoeken.. 86 00:07:07.021 --> 00:07:10.009 bij het verbeteren van hun woonomgeving. 87 00:07:10.014 --> 00:07:15.009 En ook: artsen, hulpverleners, ontwikkelingswerkers en militairen.. 88 00:07:15.014 --> 00:07:19.001 die ver van huis, onder de zwaarste omstandigheden... 89 00:07:19.006 --> 00:07:23.017 concreet trachten het leed van anderen enigszins te verzachten. 90 00:07:23.022 --> 00:07:31.020 Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is. 91 00:07:32.000 --> 00:07:36.005 En daarin ligt voor veel mensen de inspiratie vanuit het Kerstverhaal.. 92 00:07:36.010 --> 00:07:40.008 dat van generatie op generatie wordt doorverteld. 93 00:07:40.013 --> 00:07:45.000 Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. 94 00:07:45.005 --> 00:07:50.024 De tijding van Kerstmis is een boodschap van hoop en van licht in de donkerste dagen: 95 00:07:51.004 --> 00:07:54.018 Het leven doet ertoe, wij samen doen ertoe. 96 00:07:54.023 --> 00:08:01.005 Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging voelen mensen zich door die boodschap aangesproken. 97 00:08:01.010 --> 00:08:08.004 Door verbindingen aan te gaan kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten. 98 00:08:08.009 --> 00:08:11.022 Iets van die gezamenlijke kracht werd voelbaar... 99 00:08:12.002 --> 00:08:13.018 op 30 april van dit jaar. 100 00:08:13.023 --> 00:08:19.020 Voor velen, en ook voor mij, was dat een onvergetelijke ervaring. 101 00:08:20.000 --> 00:08:25.021 In die geest mogen we het jaar dat voor ons ligt met vertrouwen tegemoet zien. 102 00:08:26.001 --> 00:08:30.001 Er is veel en mooi werk te doen. 103 00:08:30.006 --> 00:08:36.012 Ik wens u allen, waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn... 104 00:08:36.017 --> 00:08:39.008 een gezegend Kerstfeest. 105 00:08:39.013 --> 00:08:46.006 MUZIEK: MAGNIFICAT IN D KLEIN VAN CARL PHILIPP EMANUEL BACH 106 00:09:18.006 --> 00:09:26.003 *Magnificat anima mea Dominum 107 00:09:26.008 --> 00:09:28.008 *Magnificat 108 00:09:28.013 --> 00:09:35.012 *Magnificat anima mea Dominum 109 00:09:40.018 --> 00:09:46.012 *Magnificat anima mea Dominum 110 00:09:48.003 --> 00:09:51.006 *Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari