SP meer vrouwen; VVD en D66 meer mannen

Mootz
zondag, 05 augustus 2012 om 11:17
welingelichtekringen header 1
kijkt deze week naar eigenschappen van kiezers. Waar zitten de mensen met hoge/lage inkomens en opleidingen? Waar de ouderen, waar de jongeren? Als we kijken hoe het stemgedrag is naar kenmerken als geslacht, leeftijd, opleiding, inkomen dan zien we een aantal grote verschillen. Zo stemmen vrouwen beduidend meer op de SP dan mannen. Het aandeel vrouwen dat SP stemt is bijna anderhalf keer zo groot als mannen. Bij de VVD en D66 zien we beduidend meer mannen dan vrouwen, maar het verschil is wat minder fors dan bij de SP. Voor de andere kenmerken spreekt de tabel voor zichzelf. PvdA en CDA relatief meer oude kiezers. Groen Links en D66 relatief meer jonge. Bij de factor opleiding zien we hele forse verschillen, zoals al vaker gemeld. SP en PVV worden beduidend meer gekozen door mensen met een lage opleiding dan door mensen met een hoge opleiding. Bij VVD, D66 en Groen Links is dat juist andersom. Dat verschil is er ook, maar in mindere mate bij inkomen. En dat komt met name doordat het verschil ten aanzien van inkomen bij de PVV-kiezers beduidend minder groot is dan bij de factor opleiding. Onderstaand een overzicht van eigenschappen van kiezers: Groen is oververtegenwoordigd (bijvoorbeeld hoge opleiding bij D66 en GroenLinks) en rood ondervertegenwoordigd (b.v. weinig lage inkomens bij VVD).