Wertherkoorts. Is er een relatie tussen Tim en Floor? En valt dan een trend te vrezen?

Mootz
donderdag, 13 december 2012 om 19:45
welingelichtekringen header 1
Het zou niet voor het eerst zijn dat er een zelfmoordgolf op gang komt na een eerste voorbeeld. Meest befaamde voorbeeld is de golf van zelfdodingen in het Duitsland van Goethe, die een boek schreef over Die Leiden des jungen Werthers. Het boek, uitgegeven in 1774 was Goethes eerste roman. De hoofdpersoon, Werther, laat zijn handelen volledig door zijn gevoelens leiden, en dit leidt onder meer tot de tragische afloop van het verhaal. Het startte wat later bekend werd als de "Werther-Fieber", de Wertherkoorts. Jonge mannen door heel Europa gingen zich gedragen en kleden zoals Werther. Het boek kende ook negatievere gevolgen: het aantal zelfmoorden nam toe naar aanleiding ervan. Gevreesd kan worden dat de zelfmoord van Tim Rubberink, die met zijn zelfgekozen dood een einde maakt aan het pesten, voor meer gepeste jongeren zicht op een uitkomst heeft geboden. Vandaar ook dat de school van Floor Bloemen, het meisje uit Drenthe, voorzichtig aandoet in het leggen van het verband tussen de zelfgekozen dood van Floor en het mogelijk pesten.