Hoe groot is de milieuschade nu echt door mondkapjes die op straat belanden?

Sommigen noemen mondkapjes een ramp voor het milieu. Mensen gooien ze op straat na gebruik, waardoor de hoeveelheid zwerfafval toeneemt. Maar hoe groot is de schade nu echt?

Hier en daar zie je een mondkapje op de stoep liggen, maar net als met het meeste andere afval gooien mensen ze gewoon in de vuilnisbak. Daarmee wordt de berg afval die we produceren natuurlijk wel groter. VN-organisatie Unctad schatte dat er in 2020 voor 166 miljard dollar aan mondkapjes is verkocht, tegenover 800 miljoen dollar in 2019.

Drie mondkapjes per dag
Vervolgens zou dat voor miljoenen dollars aan milieuschade veroorzaken, omdat 'driekwart van het plastic voor de bestrijding van het virus' op stortplaatsen en in zee zou belanden. Daar wordt echter al het verpakkingsmateriaal bijgerekend, zelfs die van alle extra bezorgde pakketjes en maaltijden. Ook ligt het geschatte dagelijkse verbruik van mondkapjes vaak wel erg hoog. Zo kwam de Franse natuurorganisatie Operatie Schone Zee met een dramatisch bericht dat er 'als we zo doorgaan' straks meer mondkapjes dan kwallen drijven in de Middellandse Zee. Zij gingen ervan uit dat mensen twee tot drie mondkapjes per dag verbruikten, wat natuurlijk wel erg veel is.

Zwerfafval
Terug naar de Nederlandse situatie: hoeveel mondkapjes komen we tegen op straat of langs rivieroevers? Dirk Groot (online bekend als de Zwerfinator) loopt dagelijks door Noord-Holland om zwerfafval te verzamelen. In januari raapte hij  in de 56,4 kilometer die hij aflegde 2.369 drankverpakkingen als blikjes, flesjes en zakjes op. Maar ook: 258 mondkapjes. Volgens Groot valt dat mee. "Ik wil niets bagatelliseren, maar het aandeel mondkapjes is tien keer kleiner dan het overige zwerfafval," zegt hij in de Volkskrant. Uit de rest van het land hoort hij gelijkaardige cijfers.

Ook Schone Rivieren ziet niet echt een probleem. De organisatie die zich inzet voor plasticvrije rivieren houdt opruimacties en zet informatie van gemeenten op een rij. In het laatste rapport staat: "Langs de oevers van de rivieren is, vergeleken met voorgaande jaren, niet opvallend veel consumentenafval zoals snoep-, snack- en chipsverpakkingen, plastic flesjes en drankblik aangetroffen. Er zijn in totaal 17 mondkapjes geregistreerd."

Dat is weinig, maar het neemt niet weg dat er wereldwijd miljarden mondkapjes zijn weggegooid, die bovenop de berg afval komen, die we toch al produceren.

Bron(nen):   De Volkskrant