Noordpool al meer dan 3 graden opgewarmd

De Noordpool is sneller opgewarmd dan gedacht. Tussen 1971 en 2019 is de temperatuur in het gebied met 3,1 graden gestegen. Daarmee ging de opwarming drie keer sneller dan gemiddeld op aarde.

Dat concludeert het Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Tot nu toe werd ingeschat dat de temperatuur op de Noordpool dubbel zo hard omhoog ging als elders. Tegen het einde van de eeuw zal de temperatuur in het gebied tussen de 3,3 en 10 graden hoger zijn dan het gemiddelde tussen 1985 en 2014. Dat hangt af van hoeveel broeikasgassen we nog gaan uitstoten. Volgens de meerderheid van de modellen zal de Noordpool voor het eerst in 2050 ijsvrij zijn in september.

De klimaatwetenschappers waarschuwen dat de impact van klimaatverandering alleen maar versnelt in het Noordpoolgebied. Bovendien komen er schadelijke stoffen vrij doordat de gletsjers zich terugtrekken en de sneeuwlaag verdwijnt. Ook worden er steeds meer microplastics gevonden die vrijkomen uit het smeltende ijs.