Eindelijk harde ingreep in boerenstand

Al enkele jaren is duidelijk dat de veel te hoge uitstoot van stikstof niet voldoende kan worden teruggedrongen als het aantal boeren - en met name bedrijven die veehouden - niet drastisch daalt. Vorige kabinetten hebben maatregelen genomen waarvan bij voorbaat duidelijk was dat ze onvoldoende zouden helpen.

De minister Van der Wal en Staghouder hebben nu in principe knopen doorgehakt die er voor zullen zorgen dat een aanzienlijk deel van de boerenbedrijven zal moeten stoppen. Ze zullen daarvoor royaal worden gecompenseerd. De veestapel zal met ongeveer 30 procent krimpen.

De boerenbewegingen hebben al acties aangekondigd.

Op de kaart hieronder is te zien waar het meeste boerenbedrijven zullen verdwijnen. In de groene gebieden is de redactie het grootst.

Overzicht emissiereductie per gebied. ANP INFOGRAPHICS