We mogen ‘probleemwolven’ best doodschieten van Brussel

De wolf is aan een exponentiële opmars bezig in Nederland en dat begint steeds meer problemen op te leveren, vooral voor veehouderijen. Verjagen of afschieten van agressieve wolven gebeurt wel in omringende landen, maar hier (nog) niet. Waarom beschermen we de wolf eigenlijk?

Men denkt soms dat de wolf 'strikt beschermd' wordt in Europa en dat afschieten 'niet mag van Brussel'. Dit is niet waar. De Europese Habitatrichtlijn geeft ruimte om 'probleemwolven' aan te pakken. “Het klopt niet wat er in Nederland wordt gezegd, dat Brussel ons verbiedt de wolf aan te pakken”, zegt SGP-Europarlementarier Bert-Jan Ruissen tegen het AD.

Zijn CDA-collega Annie Schreijer-Pierik valt hem bij: “Het is niet Brussel, wij zijn het zelf! Léés die Habitatrichtlijn. Er zijn redenen én mogelijkheden genoeg om de wolf hard aan te pakken.’’ Ze heeft het hier over de ‘redenen van sociale of economische aard’ of de ‘ernstige schade aan veehouderijen’, waardoor het wel toegestaan is om op te treden.

“In Duitsland en Frankrijk doen ze het ook. Het is niet zo dat je vooraf toestemming moet vragen in Brussel. Een land hoeft alleen maar elke twee jaar achteraf verslag te doen. Kwestie van een excelbestand sturen’’, aldus Ruissen. Een dier dat herhaaldelijk vee aanvalt, wordt in Belgie geclassificeerd als probleemwolf en aangepakt.

Nederland heeft een striktere versie van de Habitatrichtlijn opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Het ministerie van Landbouw en Natuurbeheer is nu bezig juridisch advies in te winnen over wat precies onder de noemer 'probleemwolf' valt. Dat proces gaat hoogstwaarschijnlijk nog wel even duren.

Bron(nen):   AD