Somber klimaatbericht: ‘Negatieve trend zet door tot na 2060’

In 2022 belandde er wereldwijd een recordniveau aan broeikasgassen in de atmosfeer. Ook warmden de oceanen nog nooit zo hard op. Het afgelopen jaar behoorde bovendien wederom tot de warmste ooit. Deze negatieve trend zet nog decennia door, klinkt het somber bij de presentatie van het nieuwste klimaatrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO)

“De negatieve trend zal waarschijnlijk doorzetten tot na 2060, los van het succes in het beperken van de opwarming van het klimaat”, stelde Petteri Taalas, secretaris-generaal van de WMO. “Alle indicatoren staan op negatief.”

De afgelopen jaren hadden we nog profijt van het afkoelende effect van El Niño en La Niña maar El Niño is op weg naar een “neutrale fase”, zegt Taalas. “Afhankelijk van hoe lang El Niño aanhoudt, zit de kans erin dat volgend jaar het temperatuurrecord opnieuw sneuvelt. Uit eerdere schattingen blijkt dat bij een volgende El Niño de kans 50 procent bedraagt dat de temperatuur op jaarbasis tijdelijk boven 1,5 graden Celsius stijgt, de ondergrens vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.”