Waarom vliegen insecten in het donker naar het licht?

Veel insecten gebruiken natuurlijke lichtbronnen, zoals de zon, de maan en de sterren, om zich te oriënteren. Ze houden een constante hoek ten opzichte van deze lichtbronnen om in een rechte lijn te vliegen.

Kunstlicht, zoals straatlantaarns of lampen in huis, kan insecten in het donker in verwarring brengen. Aangezien deze lichtbronnen veel dichterbij zijn dan de natuurlijke lichtbronnen die insecten gewend zijn te volgen, raken ze gedesoriënteerd. In een poging hun oorspronkelijke oriëntatie te herstellen, kunnen insecten in een spiraal rond de lichtbron vliegen.

Dit gedrag is niet bij alle insectensoorten hetzelfde. Sommige soorten worden meer aangetrokken door licht dan andere. Het kan ook variëren afhankelijk van de golflengte van het licht. Ultraviolet (UV) licht trekt bijvoorbeeld veel insecten aan omdat het aanwezig is in zonlicht en wordt geassocieerd met bloemen die nectar produceren.