Domino-effect kan van onze aarde een hel maken

De opwarming van de aarde is geen theorie meer, maar dagelijkse werkelijkheid. Er zijn deskundigen die vrezen voor een domino-effect. 'Omdat de aarde opwarmt zal hij steeds sneller opwarmen.' Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd 'omdat we niet mogen zwijgen'. Dat haasje over kan op een aantal manieren, die we al zien gebeuren e mogelijk ook via wegen die we nog niet kennen. Een duidelijk bewijs van het domino-effect: door de opwarming ontdooit grond in noordelijke streken zoals Groenland en Siberie die al duizenden jaren is bevroren. De broeikasgassen die in de bodem zijn opgeslagen beginnen te ontsnappen en veroorzaken een versnelling van de opwarming, die weer leidt tot een versnelling van het ontdooien van gas-houdende grond, etc. Er zijn meer zelfversterkende mechanisme die maken dat - ook als we de emissie van broeikasgassen tot staan zouden kunnen brengen - de opwarming door kan schieten. 'Het nieuwe evenwicht zou bij plus 4 graden kunnen liggen'.

Bron(nen):   Guardian