Stoppen met aardgas? Slecht voor het milieu

We gaan vele miljarden besteden om te zorgen dat er zo snel mogelijk geen aardgas meer wordt gebruikt in ons land, ook niet door gewone huishoudens. Duur, maar voor het milieu hebben we dat over. De vraag is alleen of het klopt. Nee, zegt energie-professor David Smeulders. Hij zegt dat het mooi klinkt en dat aanhangers van de milieu-religie zeker weten dat het goed is, maar het is in feite slecht voor het milieu. Het haastige einde van het gebruik van aardgas leidt volgens hem tot meer CO2-uitstoot. "Door van het gas af te gaan, zal de consument duurder uit zijn, zowel in euro’s als in CO2’s. En die laatste rekening bepaalt wel de opwarming van de aarde." Voor de duidelijkheid: Smeulders is geen conservatieve klimaatontkenner. Als hoogleraar bij Werktuigbouwkunde aan de Universiteit van Delft werkt hij aan systemen om duurzame energie op te wekken en op te slaan. Daarnaast is hij actief voor GroenLinks. Wat hem echter dwars zit is de huidige hype rond het Klimaatakkoord en de manier waarop aardgas als energiebron daarbij in de ban wordt gedaan. Sinds deze maand mogen nieuw te bouwen woonwijken bijvoorbeeld niet meer op het gasnet worden aangesloten. “Dat is veel te vroeg”, benadrukt Smeulders in het blad van de UT. De komende tijd hebben we aardgas namelijk nog hard nodig om te voldoen aan onze energiebehoefte. Het alternatief is namelijk elektriciteit uit kolencentrales. En dat zorgt voor een veel grotere uitstoot van CO2. “De klimaatagenda wordt gedomineerd door mensen die ideologisch gemotiveerd zijn, maar onvoldoende bekend zijn met de materie. Op zich is overschakelen op duurzame elektriciteit natuurlijk de juiste richting, maar je moet niet meteen het onmogelijke willen. Dat werkt alleen maar averechts. De snelheid waarmee we willen elektrificeren ligt nu gewoon tien keer te hoog.” Hij steunt het stoppen van de winning van gas in Groningen, maar dat staat los van ons gasgebruik. "We kunnen prima gas uit Noorwegen of Groot-Brittannië importeren om dat op te vangen." Wat hem betreft worden dan ook zo veel mogelijk gascentrales weer aangezet in plaats van kolencentrales. "Door van het gas af te gaan, zal de consument duurder uit zijn, zowel in euro’s als in CO2’s. En die laatste rekening bepaalt wel de opwarming van de aarde." In de huidige discussie wordt gesuggereerd dat het loskoppelen van een huis van het gas en aanschaf van een warmtepomp leidt tot een duurzaam huis, stond deze week in een opiniestuk in het FD. Alsof de benodigde elektriciteit voor de warmtepomp CO2-vrij is. In realiteit komt deze elektriciteit vooral uit kolencentrales, en als ze geïmporteerd wordt uit Duitsland zelfs uit zeer inefficiënte bruinkoolcentrales. “Er is een soort duurzaamheidsreligie ontstaan waarin rationele argumenten niet meer worden gehoord. Sterker nog: experts zijn niet populair, want die komen maar met nuances en mitsen en maren."  

Bron(nen):   Cursor  FD  Volkskrant