Biologisch eten is niet per se milieuvriendelijk en ook niet extra gezond

Klimaat, natuur en milieu
dinsdag, 28 mei 2019 om 7:10
18806556 l
Na decennia kwakkelen zit biologische voeding in de lift. Er beginnen zelfs tekorten te ontstaan. Vermoedelijk denken kopers dat biologisch milieuvriendelijker is en gezonder. Om met dat laatste te beginnen: daarvoor is geen enkel bewijs, zegt het Voorlichtingsbureau voor de Voeding tegen Trouw. "In het algemeen is niet aangetoond dat biologisch voedsel gezonder is dan gangbaar voedsel. Onderzoek naar individuele producten laat zien dat biologische producten in het algemeen minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten en soms minder nitraat dan gangbare producten. Maar zowel reguliere als biologische producten zijn veilig in gebruik." Milieuvriendelijker dan? In sommige opzichten zeker. Biologische boeren gebruiken minder of geen gif en behandelen hun dieren beter. Maar voor het kernprobleem van de opwarming van de aarde biedt biologische landbouw geen soelaas. Er is meer grondgebruik en de dieren stoten door de vrije uitloop meer hoogst schadelijk methaan uit. Hanneke Muilwijk, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving nuanceert: "Vrijeuitloopvarkens kunnen bijvoorbeeld meer natuurlijk gedrag vertonen, maar ze leveren ook meer ammoniak op, wat nadelig is voor de natuur. Als consument kun je bepalen wat je belangrijker vindt, en daar invloed op uitoefenen door te kiezen voor bepaalde producten."Als het je gaat om de opwarming kun je beter vegetariër worden dan biologisch voedsel kopen. Of allebei