Boeren opnieuw bang voor droogte: nog steeds watertekort door vorige zomer

Klimaat, natuur en milieu
door Admin
donderdag, 27 juni 2019 om 11:30
welingelichtekringen header 1
Vorig jaar lag het inkomen van boeren 11 procent lager dan het jaar ervoor. Oorzaak: de droogste zomer ooit. Normaal gesproken wordt de waterachterstand in de winter ingelopen, maar dat is dit jaar niet gelukt, waardoor het watertekort alleen maar groter is geworden. En de vooruitzichten zijn niet best.
Door het gebrek aan regen in 2018 is er nog steeds een enorm grondwatertekort. Naar verwachting komen boeren dus deze zomer opnieuw in de problemen. "In het zuidwesten speelt nu al het probleem van verzilting, waardoor het lastig is om te beregenen", vertelt een woordvoerder van boerenbelangenorganisatie LTO Nederland. "En in het zuidoosten is het gewoon erg droog, op de zandgronden. Daar zijn nu al zorgen of er überhaupt wel genoeg water is mee om te beregenen."
Er worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat er ieder jaar watertekorten ontstaan. Het kabinet heeft geïnvesteerd in de aanleg van grotere waterbassins. Akkerbouwers zelf schaffen meer en betere besproeiingsapparatuur aan, aldus de woordvoerder van de LTO. "Boeren merken de gevolgen van een veranderend klimaat: perioden van langdurige droogte afgewisseld met langdurige perioden van neerslag."