CO2-uitstoot hoger dan ooit

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuisdonderdag, 06 december 2018 om 6:19
welingelichtekringen header 1
Er wordt wereldwijd veel gesproken en vergaderd over de beperking van de uitstoot van broeikasgassen. Maar het leidt nog tot weinig: de CO2-uitstoot was nog nooit zo hoog als in 2018. De stijging met bijna 3 procent is vooral te wijten aan het gebruik van fossiele brandstoffen en de groeiende automarkt. Bovendien zijn wereldwijd bijna alle landen verantwoordelijk voor de toename. Dat delen wetenschappers van het Global Carbon Project vandaag mee. Als er wereldwijd niet snel zware maatregelen getroffen worden, zal de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw met 3 à 5 graden Celsius toenemen met desastreuze gevolgen voor de planeet, mens en dier. Ook Nederland zit veel hoger dan de bedoeling was. De CO2-uitstoot in ons land zal in 2020 veel hoger liggen dan tot nu toe is aangenomen. Dat melden drie onderzoeksbureaus in een woensdag verschenen rapport. Dat zou het voor de Nederlandse staat vrijwel onmogelijk maken om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. De rechter dwong de staat om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 25 procent te verminderen in 2020 ten opzichte van ijkjaar 1990. Volgens de drie onderzoeksbureaus zal de afname slechts op circa 15 procent uitkomen. Op dit moment is de uitstoot van broeikasgas 13 procent lager dan in 1990.