De Europese Rekenkamer is kritisch op Nederlandse boeren: smerigste grond van hele EU

Klimaat, natuur en milieu
woensdag, 12 juli 2023 om 12:57
anp 468255331
Nederland is het slechtste jongetje van de Europese klas. Nergens is de grond zo vervuild als hier. En nergens is het Europese landbouwbeleid zo aan de laars gelapt.
Zes keer vroeg Nederland een uitzondering aan op de Europese nitraatrichtlijn. Die zogenoemde derogaties zijn alleen maar gebruikt om de bodem nog meer te vervuilen, terwijl ze eigenlijk bedoeld waren voor extra tijd om de situatie te verbeteren.
Nederland heeft de smerigste grond van de hele EU. Al heel lang wordt er veel te veel stikstof uitgestoten. Dat is ook al heel lang bekend en toch nam de uitstoot tussen 2016 en 2019 nog met 10 procent toe. Het Europese landbouwgeld dat bedoeld was om het stikstofprobleem aan te pakken werd ondertussen voor andere dingen gebruikt.
En ook in de jaren daarna nam de mestproductie alleen maar toe. Driekwart van de melkveebedrijven produceerde in 2021 meer dierlijke mest dan ze uit mochten rijden over hun land. Bij ruim negen op de tien werd te veel mest geproduceerd, schrijft Trouw.
De uitzonderingspositie die Nederland tot zes keer toe verkreeg heeft net als in Ierland alleen maar tot meer vee geleid. “De veehouders ondermijnen daarmee de bodem- en waterkwaliteit”, zegt de Rekenkamer.
De Europese rekenaars leggen de schuld bij de Nederlandse overheid. Die had het geld moeten besteden aan het oplossen van de grondvervuiling. Ook in het huidige beleid is daar te weinig aandacht voor, oordeelt de Rekenkamer.
Bron(nen): Trouw