De rekening van de klimaatcrisis: hittegolven kostten sinds de jaren 90 al 16 biljoen euro

Klimaat, natuur en milieu
zaterdag, 29 oktober 2022 om 12:06
anp 455176988
De klimaatcrisis is niet alleen een ramp voor de aarde, hij kost de wereld ook bakken met geld. Hittegolven alleen al hebben een schade veroorzaakt van 16 biljoen euro.
Onderzoekers hebben gekeken naar de financiële gevolgen voor onder meer infrastructuur, landbouw, productiviteit en de volksgezondheid. Zij becijferden dat hittegolven sinds 1990 wereldwijd al voor 16 biljoen euro schade hebben aangericht.
"We hebben de werkelijke economische kosten van de opwarming van de aarde onderschat en die blijven we waarschijnlijk ook in de toekomst onderschatten", zegt onderzoeker Justin Mankin van Dartmouth College in The Guardian.
Hoewel derdewereldlanden de minste CO2 uitstoten, komt de rekening voornamelijk bij hen te liggen. Dat komt omdat het daar al warmer is en de hittegolven daardoor nog harder toeslaan. Bovendien zijn deze landen economisch al kwetsbaar, waardoor ze minder middelen hebben om zich aan te passen aan het veranderende klimaat.
Niet alleen slechte oogstDe onderzoekers gebruikten data die ongeveer 66 procent van de wereldbevolking omvatten en bestudeerden de temperaturen van de heetste vijfdaagse periodes tussen 1992 en 2013. Deze data vergeleken ze met economische cijfers uit diezelfde periodes.
"Hittegolven helpen oogsten om zeep en veroorzaken ziektes, maar hebben ook andere effecten, zoals toegenomen agressie, meer verwondingen op de werkvloer en verminderde cognitieve prestaties", verklaart onderzoeker Christopher Callahan.
De studie berekende dat de rijkste regio's ter wereld, zoals Europa en Noord-Amerika gemiddeld 1,5 procent aan bbp per hoofd van de bevolking per jaar verloren door extreme hitte. Ter vergelijking: arme landen, waaronder India en Indonesië kenden een bbp-daling van 6,7 procent per jaar.