Doet het voeren van vogels meer kwaad dan goed?

Klimaat, natuur en milieu
donderdag, 02 september 2021 om 6:45
146843008 m
Je denkt dat je goed bezig bent met je vetbollen en je premium vitaalvoer. Maar dat is de vraag.
Maar de laatste tijd is er bewijs dat vogels voortdurend voeren een delicaat ecologisch evenwicht buiten onze vensterbanken en tuinen zou kunnen verstoren.
En nu heeft een provocerend onderzoeksartikel, geschreven door een natuurbeschermingsbioloog van de Manchester Metropolitan University, de vraag gesteld of het in feite meer kwaad dan goed zou doen.
Volgens Alex Lees, die samen met zijn collega Jack Shutt het artikel in het tijdschrift Biological Conservation publiceerde, is het probleem dat er een paar soorten zijn die vaste gebruikers zijn van voer - bekende tuinbezoekers, waaronder koolmezen en pimpelmezen. En ze lijken een boost te krijgen van het voeren.
"We weten uit historisch onderzoek dat deze soorten in aantal toenemen", zegt dr. Lees. Dit zou, zegt hij, ten koste kunnen gaan van andere 'ondergeschikte' vogels.
"Een pimpelmees is een dominante soort - hij heeft de neiging om te winnen bij het vechten om voedsel of ruzie maken om nestplaatsen", legt dr. Lees uit.
"Voor wilgenmezen weten we dat een van de redenen voor de achteruitgang is dat 40% van hun nestpogingen mislukt omdat pimpelmezen in wezen hun nestholtes stelen."
Een constante aanvoer van pinda's en zaden die het aantal pimpelmezen en koolmezen doet toenemen, zou de aanhoudende afname van andere soorten kunnen helpen stimuleren.
"Migrerende bonte vliegenvangers zijn in directe concurrentie met koolmezen voor nestplaatsen", legt hij uit. "Dus, nogmaals, door de populatie koolmezen in te vergroten, kunnen we de balans laten doorslaan in het voordeel van deze inheemse soorten ten opzichte van die zomermigranten."
Toch raadt dr Lees niet aan je voederpaal af te breken. Hij oppert wel dat het goed kan zijn te wisselen van aanbod en ook van de plaats in de tuin waar je voedsel aanbiedt.
En: maak je voederplank of vogelhuisje regelmatig schoon, anders verspreid je niet alleen voer, maar ook ziektes
Bron(nen): BBC