In 2021 minder stikstof uit landbouw in bodem, water en lucht

Klimaat, natuur en milieu
maandag, 23 januari 2023 om 7:07
158118848 m
In 2021 blijkt de uitstoot van stikstof door de landbouw met 5 procent gedaald. Dat is niet genoeg om in 2030 op 50 procent uit te komen, maar toch een meevaller.
De belangrijkste verklaring voor de daling van het overschot is de afname van stikstof in dierlijke mest. Zo nam de stikstofuitscheiding in koeienmest met 3,7 procent af. Dat is vooral terug te voeren op een lager stikstofgehalte in het ruwvoer (gras en maïs) van de koeien, zegt zegt CBS-landbouweconoom Cor Pierik in De Volkskrant. 'Weersomstandigheden beïnvloeden hoeveel stikstof er in gras en maïs zit. In 2021 waren de weersomstandigheden wat gunstiger.'
Ook de inkrimping van de Nederlandse veestapel leverde een bijdrage aan de afname. Zo slonk het aantal vleesvarkens in 2021 met ruim 3 procent, het aantal vleeskuikens zelfs met 14 procent.
Bron(nen): De Volkskrant