Maya's hadden een blijvende invloed op het milieu

Klimaat, natuur en milieu
door Gilles Dijkmanmaandag, 07 september 2015 om 16:09
welingelichtekringen header 1
Er is bewijsmateriaal gevonden in de tropische laaglanden van Centraal-Amerika dat aantoont dat de Maya activiteiten niet alleen in die tijd bijdroegen aan een verslechtering van het milieu, maar dat deze nog steeds een impact hebben op de huidige milieuomstandigheden. Zo concluderen onderzoekers van de Texas Universiteit in Austin. Door oude en nieuwe data samen te voegen was dit de eerste studie die terugging tot het Maya-tijdperk en niet alleen de menselijke invloeden op het milieu onderzocht van de afgelopen eeuw. De industriële revolutie heeft de menselijke invloed op het milieu ongetwijfeld in een stroomversnelling gebracht, maar we beïnvloeden het milieu al veel langer. Door het effect dat de Maya’s tussen de 3000 en 1000 jaar geleden hadden op klimaat, vegetatie, hydrologie en lithosfeer te analyseren kunnen onderzoekers uitspraken doen over de impact van de Maya’s. Zo zouden de geavanceerde stedelijke en landelijke infrastructuur van de stam ervoor zorgen dat ecosystemen in belangrijke tropische regenwouden veranderden Zo onthulden bodemprofielen dat er relatief veel isotopen van koolstof waren in de tijd, veroorzaakt door de landbouw en maisproductie. Ook merkten de onderzoekers op dat er sprake was van een forse fosfor toename in het Maya-tijdperk. Verder toont de sequentie van grond en klei aan dat er sprake was van erosie, veranderingen in de manier waarop mensen gebruik maakten van het land en dat er periodes van instabiliteit waren. Overigens benadrukken de onderzoekers dat de invloed van de Maya’s niet enkel negatief was, maar dat ze ook positieve veranderingen teweeg brachten. De huidige samenleving kan nog steeds veel leren van de manier waarop ze in tijd hun omgeving aanpasten om meer gewassen te verbouwen en te reageren op een stijgende zeespiegel.
Bron(nen): UT News