Wetenschappers drongen door tot de diepste diepte van de oceanen en wat ze vonden is heel verontrustend

Klimaat, natuur en milieu
donderdag, 23 juni 2016 om 21:26
welingelichtekringen header 1
Met onbemande vaartuigen drongen wetenschappers door tot de Mariana Trench, het diepste punt van de oceanen en tot de Kermadec Trench bij Nieuw Zeeland. Deze week publiceerden zij de eerste gegevens en die zijn angstaanjagend. Er werden amphipoden, een soort diepzee kreeftjes, naar boven gehaaldd van een diepte van 10 kilometer. Die diertjes bleken aanzienlijke sporen te vertonen van PCB's (Polychloorbifenyl). Dat is om 2 redenen onaangenaam. Allereerst omdat die 'man-made' stoffen tot in de diepste diepte van de zee zijn doorgedrongen. Maar misschien nog meer omdat in de meeste landen PCB's al veertig jaar verboden zijn en kennelijk hardnekkig voorbestaan. Sommige siermonsters bevatten zelfs meer POP's en PCB's dan `zeedieren bevatten die aan de oppervlakte leven, schrijft Nature Ons vuilnis is dus doorgedrongen tot waar we zelf niet kunnen komen. Dat kunnen we niet ongedaan maken. Maar we kunnen nog wel voorkomen dat het erger wordt. Soort geen plastic meer te gebruiken dat niet te hergebruiken is en in het algemeen door de zeven en oceanen niet langer te misbruiken. Door teveel te vissen, te veel te dumpen en teveel (koraal) kapot te maken