Stemmen op je 16de?

Twee jaar geleden is de kiesgerechtigde leeftijd in Oostenrijk teruggebracht van achttien naar zestien jaar. 
In Duitsland gaan nu stemmen op hetzelfde te doen. Motief: op die manier zouden mensen (jongeren) meer betrokken raken bij de politiek. 
Tja, als je ooit op je zestiende naar het Oostfront kon, waarom kun je op die leeftijd dan niet naar de stembus? 
Maar terzake. Moet Nederland ook de leeftijd verlagen waarop mensen kunnen stemmen? 
Het is al meer dan dertig jaar geleden dat deze grens in ons land werd verlegd van 21 naar achttien jaar. Wie weet is het opnieuw tijd voor verlaging van deze leeftijd. 
We horen graag wat u hiervan vindt.

Bron(nen):   Die Welt