Eurabia is een stad in Zweden

Meer dan eens hoorde je de laatste jaren het woord 'Eurabia' opduiken en The Wall Street Journal is er nu eindelijk achter gekomen waar dit ligt: Eurabia ligt in Zweden, toevallig op dezelfde plek waar ook de stad Malmö is gesitueerd. 
"In this city what has been called "Eurabia" is slowly becoming reality," schrijft de altijd uitgeslapen krant bij monde van Daniel Schwammenthal. Zo'n 20 procent van de bevolking, groot 290.000 man, is moslim en al die Arabieren vormen samen met de lokale sociaal-democraten en hun linkse anti-Israel-retoriek een gevaarlijke cocktail.
Toen een groepje joden vreedzaam door de stad demonstreerde voor Israel, kregen ze stenen en flessen naar hun hoofd geslingerd en ook scheldwoorden als 'Sieg Heil' en 'Hitler Hitler.' Ook kinderen onderweg naar de synagoge werden uitgescholden en vorig jaar moest de tennismatch (Davis Cup) Zweden - Israel achter gesloten deuren worden gespeeld om niemand te provoceren.
Als de plaatstelijke burgemeester, sociaal-democraat, voor de voeten wordt geworpen dat het leven in zijn stad geen pretje is voor joden, antwoordt hij: dan moeten ze zich maar distantieren van Israel en het Israelische optreden in Gaza. Zionisme is hier net zoiets als antisemitisme.
"Ik ben bang voor de Derde Wereldoorlog," zegt hij tegen The Wall Street Journal en blijkbaar is de laffe houding jegens joden een garantie om niet de toorn van grote groepen moslims op te wekken. Nog niet zo lang geleden liepen toonaangevende linkse politici in Zweden mee in een demonstratie waar de vlag van Israel werd verbrand, terwijl vlaggen van Hamas en Hezbollah vrolijk doorwapperden. 
Steeds meer wordt Israel als een paria-staat gezien en joden die blijk geven van hun verbondenheid met het oude land, worden zo ook paria's.
Daniel Schammenthal maakt aan het einde van zijn artikel een interessante vergelijking. In oude tijden was bekering tot het christendom een manier om uit de joodse ghetto's weg te komen; wie zich heden ten dage bekeert tot een vijand van Israel, weet zich eveneens verzekerd van de genegenheid van de heersende klasse.

Bron(nen):   The Wall Street Journal