Van Mierlo was een dilettant

Het laatstverschenen stuk over de bekende landgenoot die het leven liet is zeker niet het slechtste stuk.
Vanavond komt J.L. Heldring in NRC Handelslblad met een vernietigend herdenkingsstuk over de alom betreurde Hans van Mielro, Minister van Staat en nog veel meer. Ja het is waar, de andere herdenkingsstukken stonden eerder in de krant, maar wat hier staat hebt u nog nergens kunnen lezen. 
De oude Heldring blijft ogenschijnlijk vriendelijk en laat niet na op te merken wat een sympathieke kerel die Hans wel niet is geweest. Maar wat hij schrijft is werkelijk dodelijk.
Van Mierlo als minister van Buitenlandse Zaken (1994 - 1998) stelde eigenlijk niets voor. Veel praatjes, veel plannen maar daden ho maar. Op zijn eigen ministerie was hij soms nauwelijks te volgen en in het buitenland gold dat evenzeer, niet in de laatste plaats omdat hij in 24 uur tijd radicaal van standpunt kon veranderen. Zeker, heel verrassend, maar meer ook niet.
Toen hij zijn Britse collega Douglas Hurd eens voorstelde een avond, met de voeten op tafel vrijblijvend te praten over de grote wereldproblemen, zei Hurd: 'An interesting idea.' Wat volgens Heldring betekende: Ik kan mijn tijd wel beter gebruiken.
De verhouding met de omliggende grote landen schatte hij meer dan eens verkeerd in en als er eens echt gewerkt moest worden (lees: onderhandeld), verflauwde zijn aandacht snel. 
Ook in de binnenlandse verhoudingen maakte hij zoals bekend helemaal niets klaar - alle ambitieuze plannen die D66 ooit bedacht zijn weggehoond en ondergesneeuwd -  en Heldring vindt hem eigenlijk niet veel meer dan... een middelmatig journalistje.
En zeker, ook heel sympathiek! Alleen koop je daar in de grote boze buitenwereld niets voor.

Bron(nen):   NRC Handelsblad