De Kerkelijke Homofoob

Yves Desmet, topjournalist van Belgie, over de kardinaal.
Voor zover u het nog niet zou weten: "Homoseksualiteit is een vorm van de menselijke seksualiteit die zich verkeerd heeft ontwikkeld. Ze is zowel op het biologische, alsook op het psychologische en geestelijke vlak tegengesteld aan de diepere zin van seksualiteit (...) Ik zie in deze (aids-)epidemie dus geen straf, hoogstens een soort immanente gerechtigheid, een beetje zoals op het ecologische vlak soms de rekening gepresenteerd krijgen voor wat we het milieu aandoen." Het zijn de woorden van aartsbisschop Léonard, hoogste vertegenwoordiger van de katholieke kerk in dit land. Nu beschermt het recht op vrije meningsuiting zelfs het grootste geraaskal, maar iemand die dergelijke uitspraken doet en meent, plaatst zich gewoon buiten het maatschappelijke debat. Aids beschouwen als een natuurstraf tegen homoseksualiteit geeft aan dat de aartsbisschop geen enkel besef heeft van epidemiologie, noch van homoseksualiteit. Het is niet alleen klinkklare nonsens, maar ook ongezien beledigend en kwetsend voor een grote minderheidsgroep. Het getuigt van een cynische, om niet te zeggen onmenselijke onverschilligheid tegenover diegenen die het leven te vroeg hebben moeten verlaten door deze ziekte, en zij die er nog aan lijden.

Bron(nen):   De Morgen