Gehakt gemaakt van homeopathie: 664 reacties

"Zorg lijkt in Nederland (en daarbuiten) in twee vormen te bestaan. Nu zal iemand met een open beenbreuk doorgaans de weg naar de ‘reguliere’ zorg vinden, maar er is meer te shoppen. Dat noemen we ‘complementair’, ‘alternatief’ of meer modern ‘integratief'", schrijft Bram Hengelveld in een column in Nursing, een site voor verpleegkundigen. De column is niet nieuw, maar nu het aantal reacties de 664 heeft bereikt verdient hij nogmaals aandacht.
Niet iedereen is het met hem eens, al zal niemand betwisten dat de column heel goed geschreven is. "Verdun iets tot de kans dat je een oorspronkelijk molecuul tegenkomt gelijk staat aan het iedere maand winnen van de lottojackpot met een gevonden lot (eigenlijk veel kleiner) en het heet homeopathie én geneest allerhande kwalen (maar niet heus). Prik naalden op willekeurige punten in uw huid en het heet acupunctuur. Doet niets, kost een berg. (voor een potje oneindig verdund wat-dan-ook vraagt men bij uw apotheek al vlot dertig euro en een consultje bij dokter prik het twee- of drievoudige)."
Als je zin en tijd hebt voor een grondige discussie over alternatieve geneeskunst & kwakzalverij: volg de link

Bron(nen):   Nursing