Thuis bevallen is veilig (volgens nieuwe hoogleraar)

De relatief hoge sterfte bij geboorte komt niet door de thuisbevalling, maar door het grote aantal te vroeg geboren baby's. Vorige week wees de Canadese verloskundige Eileen Hutton er in haar oratie aan de Vrije Universiteit op dat als wordt gecorrigeerd voor sterfte bij vroeggeboortes, de perinatale sterfte in Nederland zelfs 4 procent lager is dan in de Europese Unie. Vrouwen die een zwangerschapsduur hebben van meer dan 37 weken kunnen dus veilig thuis bevallen. Vroeggeboorte is een van de 4 grote oorzaken van de hoge sterfte rond de geboorte, zo concludeerde ook De Stuurgroep

Zwangerschap en geboorte begin 2010 in haar onderzoek naar dit probleem. In haar geboorteland Canada is in 1994 bewust voor het Nederlandse systeem gekozen, legt de nieuwe hoogleraar uit, met autonoom werkende verloskundigen voor laagrisicobevallingen thuis of in het ziekenhuis. Verschil is wel dat de verloskundige bij opname in het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de medische zorg, zoals pijnbestrijding. Hutton wil haar leerstoel Midwifery Science gebruiken om beter te kijken naar de vroeggeboortes en de hoge sterfte die daardoor plaats vindt. Zij is de eerste verloskundige hoogleraar en werkt daarnaast als wetenschappelijk docent en onderzoeker aan de McMaster University in Hamilton in Canada.

Bron(nen):   Medisch Contact  Volkskrant