Ingestort Twente-stadion. Het Reformatorisch dagblad weet meer: het was de Wrake Gods

Uit het hoofdredactioneel commentaar: "De vraag wie de schuldige is, heeft voor christenen die willen leven bij de Bijbel, nog een diepere dimensie. Er is immers een relatie tussen zonde en straf. En dan zou zomaar de conclusie kunnen luiden dat het ingestorte dak een straf is voor de voetbalverdwazing in onze samenleving.

Het hoeft geen betoog dat christenen voetbalverdwazing afwijzen. Tegen voetbal als ontspannend spel hoeft op zich geen bezwaar te bestaan. Maar waar voetbalstadions door fans „tempels” worden genoemd en de spelers „godenzonen”, daar is de aanbidding aan het verkeerde adres gericht en dan hebben we te maken met een af-god. Maar ook hier past het om niet alleen te wijzen naar anderen, immers hoeveel af-goden zijn er niet in ieders leven?

De Heere Jezus heeft ons duidelijk gemaakt dat we niet zó over zonde straf mogen denken. In de tijd dat de Heere Jezus op aarde wandelde was er in Jeruzalem onverwacht de toren van Siloam ingestort. Daarbij waren achttien doden te betreuren. In Jezus’ dagen waren er mensen die dachten dat deze achttien wel grotere zondaars zouden zijn dan hun stadsgenoten. Immers waarom was die toren dan op hen gevallen?

Jezus haalt een streep door die gedachte. Hij zegt in Lukas 13 dat deze achttien geen grotere schuldenaars zijn boven de andere inwoners van Jeruzalem.

En dan spreekt Jezus de zeer indringende woorden: „Neen, zij, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan.”

We staan allen schuldig."

Bron(nen):   Reformatirisch Dagblad