Krugman ziet nog 1 oplossing om te voorkomen dat de wereldeconomie instort

Paul Krugman is doodsbang voor wat er in Europa gaande is. De Nobelprijswinnaar Economie 2008 constateert dat een derde van de landen in de eurozone onder speculatieve aanvallen ligt. Als de euro instort, dan stort de wereldhandel in, schrijft hij in zijn column in de New Tork Times. De kans dat dit gaat gebeuren ligt volgens hem grotendeels aan de Europese regeringsleiders. Die zijn het nog steeds niet eens over wat de de boel kan redden: geen bezuinigingen, maar monetaire en fiscale prikkels.

De bezuinigingen die de meeste regeringen invoeren zullen er volgens Krugman toe leiden dat de recessies elkaar blijven opvolgen. Daardoor zullen de budgettaire problemen steeds groter worden. De vicieuze cirkel die zo ontstaat is er een naar beneden.
Soberheid is de dood in de pot, meent Krugman. Het maakt de weg vrij voor politieke ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat vijandbeelden worden opgeroepen die individuen, groepen en volken het leven kunnen kosten.
Ooit gedacht dat dit na de Tweede Wereldoorlog nog eens op de agenda zou komen te staan?

Lees Krugmans column hier.

Bron(nen):   The New York Times