‘De ruïnes van Rutte’

"Rutte is een handige en aimabele politicus, maar het beleid van zijn diverse kabinetten heeft ruïnes veroorzaakt. Daar is Rutte vanzelfsprekend niet in zijn eentje verantwoordelijk voor, maar eerder een heel politiek klimaat waarvan hij een exponent was, en is," schrijft Maarten van Rossum in een beoordeling van 12 jaar Rutte. Veel wetgeving was slordig, asociaal en slecht doordacht. En daar werd vanaf het begin voor gewaarschuwd. Maar van verstandige adviezen hebben de kabinet-Rutte zich nooit iets aangetrokken. "Daardoor waren ook alle middenpartijen bereid te collaboreren met de VVD. Dat neemt niet weg dat Rutte als minister-president een bijzondere verantwoordelijkheid heeft.

"Daardoor zit zijn vierde kabinet nu vooral met problemen die de vorige drie kabinetten zelf hebben veroorzaakt. De schade is, ook op lange termijn, aanzienlijk. Veel Nederlanders, in het bijzonder kwetsbare burgers die niet zelfredzaam waren of zijn, hebben daardoor het vertrouwen in de overheid en de verzorgingsstaat verloren. Ongelukkigerwijze gelooft Rutte, anders dan een meerderheid van de kiezers, in zijn eigen goede voornemens om alles geheel anders te gaan doen. En zolang de VVD de grootste partij blijft en een opvolger in geen velden of wegen te bekennen valt, zitten we met Rutte – een mijns inziens ernstig beschadigde minister-president."

Bron(nen):   Maarten