Nederlandse vertaling paasboodschap paus

Opinie
zondag, 20 april 2014 om 14:04
975969 0 20140420060717
“Dierbare broeders en zusters, Zalig Pasen! In de Kerk over de hele wereld klinkt de boodschap van de engelen aan de vrouwen nog na: ‘Wees niet bang! Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is hier niet, Hij is verrezen. Kom en zie de plek waar Hij heeft gelegen.’ Dit is het hoogtepunt van het evangelie, het is het goede nieuws bij uitstek. Jezus, die gekruisigd is, is verrezen! Deze gebeurtenis is de basis voor ons geloof en onze hoop. Als Christus niet was verrezen, zou het christendom geen enkele betekenis hebben, de missie van de Kerk zou haar impuls missen, want met de verrijzenis is het allemaal begonnen, en vandaaruit begint het nog steeds, elke dag opnieuw. Dit is de boodschap van Christus aan de wereld. Jezus, de vleesgeworden liefde, is aan het kruis gestorven voor onze zonden, maar God de Vader heeft Hem uit de doden opgewekt en heeft Hem als Heer over leven en dood aangesteld. In Jezus heeft de liefde het gewonnen van de haat, het goede nieuws is niet langer alleen een kwestie van woorden, maar een getuigenis van onvoorwaardelijk trouwe liefde; het gaat niet langer alleen om jezelf, maar de ontmoeting met de ander, hen nabij zijn die door het leven zijn geslagen, delen met de armen, de zieken bezoeken, de ouderen en de verstotenen. ‘Kom en zie!’, de liefde overwint alles, ze geeft leven, liefde doet de hoop groeien in uitzichtloze situaties.
Bron(nen): RKK