Waarom 15 sept. belangrijker is dan 11 sept.

Opinie
door Admin
dinsdag, 14 september 2010 om 00:00
welingelichtekringen header 1
September is in Amerika de maand om 2 grimmige gebeurtenissen te herdenken: 11 september (aanslagen op Twin Towers) en 15 september (faillissement Lehman Brothers). De gebeurtenissen vonden plaats in Manhattan op enkele kilometers afstand van elkaar en beide veranderden de wereld grondig. Maar welke gebeurtenis zal ooit als de grootste in de geschiedenisboeken komen? De Financial Times opteert voor de val van de banken.
Ook vreemd - de aanslagen op de Twin Towers leidden immers tot 2 oorlogen en tot een 'war on terror' die tot vandaag voortduurt. Terwijl er na de val van Lehman Brothers wel een grote economische terugslag kwam, maar geen 'Great Depression.' Zeker, schrijft de FT, maar 11 september bracht geen verandering in de dominante positie van de VS op het wereldtoneel, 15 september daarentegen bleek grote geopolitieke gevolgen te hebben - de Amerikaanse onaantastbaarheid zou niet langer te bestaan.
Op militair gebied bleek Ameirka geen rivalen te hebben - denk aan het gemak waarmee Irak onder de voet werd gelopen - maar op economisch gebied staan de zaken er veel zorgelijker voor. Daar lijkt het of Amerika zijn dominante positie definitief kwijt is. Zowel op 11 september (2001) als op 15 september (2008) werd Ameirka uitgedaagd. De eerste keer was er een passend antwoord, de tweede keer niet. En ziet het er naar uit dat de 21ste eeuw zal leiden tot Aziatische overmacht - en tot een krimp van supermacht Amerika.
Bron(nen): Financial Times