Aansprakelijkheid bij werkgevers: wie draait op voor de kosten?


Je hebt als werkgever verschillende verantwoordelijkheden en bovendien zijn er altijd meerdere risico’s waar je mee te maken krijgt. Denk maar aan een werknemer die tijdens het werk schade aan spullen van een ander veroorzaakt of waar letselschade bij komt kijken. Als werkgever ben jij daarvoor aansprakelijk te stellen en draai je mogelijk voor de kosten van de schade op. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt daar dekking voor en het is verstandig om deze verzekering als werkgever af te sluiten.

Aansprakelijkheid voor werknemers die schade veroorzaken
Je bent als werkgever aansprakelijk voor schade die werknemers bij een ander veroorzaken. Bijvoorbeeld als je als schildersbedrijf een werknemer naar een klant toestuurt om daar de binnenkant van een woning te schilderen. Als je werknemer dan bij het verplaatsen van de inboedel een kostbaar kunstwerk laat vallen dan ben jij daar als werkgever voor aansprakelijk. Dit is maar een simpel voorbeeld, maar er zijn natuurlijk allerlei situaties denkbaar, waarin een werknemer schade veroorzaakt tijdens het werk. In situaties met beperkte schade is het mogelijk deze als werkgever rechtstreeks te vergoeden. Gaat het om grote schadebedragen dan is het toch prettig als je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval
De aansprakelijkheid voor werkgevers gaat verder dan alleen de situatie, waarin een werknemer bij een ander schade veroorzaakt. Bij een bedrijfsongeval waarbij de werknemer gewond raakt en uitvalt door letsel of erger nog, komt te overlijden, ben je als werkgever aansprakelijk te stellen. Als je geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, draait je bedrijf voor de kosten op. Je bent als werkgever namelijk verantwoordelijk voor je personeel en dient erin te voorzien dat werknemers op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen uitvoeren. De zorgplicht vloeit voort uit artikel 7:658 BW. Als werkgever dien je dan ook maatregelen te treffen om bedrijfsongevallen te voorkomen.

Aansprakelijkheid werkgever bij gehuurd materieel
Er zijn veel bedrijven die gebruikmaken van de mogelijkheid om materieel en gereedschappen te huren bij de uitvoering van klussen. Als je daar werknemers mee op pad stuurt dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor eventuele schade die aan gehuurde spullen ontstaat. Wat dat betreft loop je als werkgever dus allerlei soorten risico’s en het is uiteraard het beste om de gevolgen van deze risico’s te minimaliseren. Het is niet voor niets dat een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven een van de meest afgesloten zakelijke verzekeringen is.

Wanneer niet aansprakelijk als werkgever?
Er zijn overigens ook situaties, waarin je als werkgever niet aansprakelijk bent voor veroorzaakte schade en dus niet opdraait voor de kosten die daaruit voortvloeien. Dat is bijvoorbeeld het geval als een werknemer opzettelijk schade veroorzaakt tijdens het werk. Of als er sprake is van bewust roekeloos handelen. Dat is onder meer van toepassing als een werknemer bewust niet voorzichtig handelt of expres risico’s neemt die in de betreffende situatie niet verstandig zijn. Verder ben je ook niet aansprakelijk als werkgever als je werknemer bijvoorbeeld door rood licht rijdt of een andere verkeersovertreding begaat, zoals een snelheidsovertreding. Werknemers zijn daar zelf verantwoordelijk voor en dienen de boete dan ook zelf te betalen.