Boeren gaan bidden voor Carola Schouten

Woensdag is niet alleen de onderwijsstaking, maar is het ook de jaarlijkse Dankdag voor Gewas en Arbeid. Protestanten die geloven dat alle zegen van boven komt danken dan voor de oogst.

Twee christelijke boerenorganisaties hebben hun leden opgeroepen speciaal te bidden voor Carola Schouten, de gelovige minister van landbouw, die klem zit tussen haar liefde voor de boerenstand en het redden van de natuur.

Contact Christen Agrariërs en CGMV agrariërs noemen Dankdag een goede gelegenheid de Heer te vragen Schouten Wijsheid te schenken. ‘Het is ons samen afhankelijk weten van God onze Vader, Schepper en Onderhouder van deze wereld. Die basishouding kan rust geven in ­roerige tijden.’

Bron(nen):   Nederlands Dagblad