Obama: VS is een groot moslimland

Tijdens de verkiezingscampagne waakte Barack Obama er voor om te worden geassocieerd met de islam - het vermelden van zijn tweede voornaam Hussein was bijvoorbeeld taboe.
Hoe anders is dat nu, nu Obama een rondreis maakt door het Midden-Oosten en probeert de betrekkingen met islamitische landen te verbeteren - en maakt daarbij niet langer een geheim van zijn eigen islamitische wortels. Twee maanden geleden gebruikte hij bij een bezoek aan het Europees parlement als zijn volledige naam: Barack Hussein Obama. En nu heeft een naaste medewerker erop gewezen dat Obama ervaring heeft met de islam op drie continenten (onder meer doordat hij opgroeide in Indonesië).
Obama zelf is inmiddels weer een stap verder gegaan door in een interview met Canal Plus te verklaren dat de Verenigde Staten één van de grootste islamitische landen ter wereld is, gemeten naar het aantal islamitische inwoners. Het contrast met George Bush - die sprak over een kruistocht - kon bijna niet groter, signaleert The Daily Telegraph.
Maar dat wil nog niet zeggen dat de uitspraak van Obama ook klopt. Integendeel. Volgens uiteenlopende berekeningen tellen de Verenigde Staten onder hun inwoners 1,8 miljoen moslims. De VS zijn daarmee in omvang het 48ste moslim-land, achter bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk.

Bron(nen):   The Daily Telegraph  Debbie Schlussel