Iran: verzet tegen Ahmadinejad neemt toe

President Mahmoud Ahmadinejad van Iran is allerminst zeker van een overwinning bij de verkiezingen van komende vrijdag. Diverse invloedrijke groepen hebben zich verenigd achter de oppositiekandidaat Mir-Hossein Mousavi - uit angst dat het land met Ahmadinejad afstevent op een economische ramp en een harde confrontatie met het Westen.
De tegenkrachten waren sterk genoeg om te verhinderen dat Ahmadinejad steun zou verwerven door flink met geld te strooien. Ook hebben ze een opvallend open campagne afgedwongen, waarbij voor de televisie fel is gedebatteerd - wat in het voordeel van Mousavi lijkt te werken.
Opmerkelijk is dat zowel hervormingsgezinde krachten als de conservatieven zich achter Mousavi scharen, zo meldt The Los Angeles Times. Het geeft aan dat de huidige president weinig geliefd is bij de heersende klasse. Daar bestaat de vrees dat onder Ahmadinejad de macht van het leger en de Revolutionaire Garde zal toenemen, terwijl weinig rekening wordt gehouden met gevestigde belangen van degenen die bijvoorbeeld de buitenlandse handel controleren.
"We kunnen die land niet besturen alsof het Noord-Korea is," zegt Saeed Laylaz, een journalist met veel contacten in de politieke elite. "Iran kan zijn tekort aan economische kracht niet compenseren door nucleaire technologie, raketten en het uiten van dreigementen."
Ook The Christian Science Monitor is opgevallen dat Mousavi succes boekt.

Bron(nen):   The Los Angeles Times  The Christian Science Monitor