Het koopje van Wouter wordt almaar duurder

Een nieuwe steunoperatie ter waarde van 2,5 miljard euro voor ABNAmro blijkt nodig. Later dit jaar komen er daar nóg eens twee steunacties bij. De omvang daarvan is nog onbekend. Het ‘koopje’ van oktober 2008 lijkt nog geen jaar later een geval van duurkoop te zijn geworden. Het was al 16,5 miljard, dat moet volgens de rekenkamer ruim zes miljard 'technische kosten' bij worden meegerekend. Dat maakt 22,5 miljard. Daar komt nu 2,5 miljard bij: stand 25 miljard. En met de aangekondigde nieuwe steun later dit jaar zal Bos de 30 miljard wel halen, bijna het dubbele van het oorspronkelijke bedrag. De Volkrant maakt zich daarover in een commentaar boos:

"Er zjin  enkele fundamentele vragen, die wel tot politieke verdeeldheid leiden. Hoeveel hebben deze banken de Nederlandse staat tot dusver eigenlijk gekost, is er daar een van. Een tweede is: waren de tegenvallers die nu aan het licht komen, eigenlijk te voorzien? Op beide punten kan Bos op onderbouwde kritiek rekenen. Wat de kosten betreft: tegenover de minister die het houdt bij de aanvankelijke aankoopprijs van 16,8 miljard euro, staan de Algemene Rekenkamer en financieel specialisten in de Tweede Kamer die daar nog een bedrag van 6,5 miljard euro bij optellen. Die zogeheten ‘technische verhanging’ maakte de minister vlak voor het kerstreces bekend. Nu komt hij daags voor het zomerreces met nieuwe, onaangename verrassingen die de financiële betrokkenheid van de staat verder vergroten.

In zijn brief aan de Tweede Kamer maakt Bos duidelijk dat hij al sinds oktober op de hoogte is van een tegenvaller van 2,2 miljard bij ABN Amro. ‘Dit bedrag (. . .) is toen betrokken bij de bepaling van de aanschafprijs.’ Oftewel: Bos kreeg ABN Amro destijds voor 16,8 miljard, wetend dat er nog een tekort van 2,2 miljard aan zou komen. Waarom hij de Kamer destijds niet duidelijk over deze te voorziene tegenvaller heeft geïnformeerd, legt Bos vreemd genoeg niet uit.

Voor het parlement is de steunverlening aan de beide banken in toenemende mate frustrerend. Dat er geen voorafgaand overleg mogelijk was bij de reddingsactie van oktober, viel te billijken. Nu is er wel tijd, maar krijgt het parlement al evenzeer de indruk voor voldongen feiten te worden geplaatst. Zij moet instemmen met de verschaffing van miljarden aan garanties en kredieten zonder inzicht in de boeken van de banken en op basis van een brief die bol staat van gecompliceerde financiële constructies die het gemiddelde Kamerlid al snel boven de pet zullen gaan.

Om toch in te kunnen stemmen met deze nieuwe steunoperatie is bovenal vertrouwen nodig. Het helpt dan niet wanneer de Tweede Kamer pas in juni te horen krijgt over een fikse tegenvaller, die de minister van Financiën al vanaf oktober aan zag komen."

Bron: de Volkskrant