De PvdA en het moslim electoraat

In NRC Handelsblad vandaag een betoog van politicoloog professor Jean Tillie dat moet aantonen dat er geen islamtisch integratieprobleem in Nederland is. Dat betoog loont (conclusie: er is geen integratieprobleem) niet de moeite, maar er wordt wel geput uit interessant onderzoek. 
Tussen de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006 is de opkomst onder Nederlandse moslims gestegen. Er zijn wel verschillen tussen Nederlandse steden. De opkomst in Rotterdam blijkt sinds 1994 bij elke verkiezing te stijgen, in Amsterdam sinds 2002. In Arnhem is er vergeleken met 1998 een stijging te constateren, waarbij de stijging onder Marokkaanse Nederlanders zeer sterk is: van 18 naar 52 procent. 
Er is dus sprake van politieke mobilisatie. Een overgrote meerderheid van de Nederlandse moslims heeft in 2006 op de PvdA gestemd. Van de Turkse Nederlanders stemde 84 procent op de sociaal-democraten, van de Marokkaanse Nederlanders 78 procent. 
Bij de Turkse Nederlanders bleken veel PvdA-kiezers van het CDA en de VVD te komen. Veel Marokkaanse Nederlanders hadden in 2002 GroenLinks gestemd en waren in 2006 overgestapt naar de sociaal-democraten.
Die cijfers kent de PvdA-leiding natuurlijk ook. Misschien dat de grote aanhang onder Turken en Marokkanen iets verklaart over de standpunten en gedragingen van de PvdA.

Bron: NRC Handelsblad