Is Donald Trump na dinsdag vluchtgevaarlijk?

Donald Trump verliest de verkiezingen. Dat is wel zo goed als zeker. Maar wat dan? Eén van de mogelijkheden die hij zelf onlangs opperde is dat hij dan het land uitvlucht. Niet onlogisch: zodra de bescherming van het ambt wegvalt - op 20 januari als zijn opvolger is ingezworen - zal er een lawine aan rechtszaken op hem afkomen. Voor belastingontduiking, machtsmisbruik, verrijking aan zijn ambt, seksueel misbruik en nog veel meer. De kans dat zijn opvolger hem met gratie uit de wind houdt, zoals met Nixon gebeurde, is niet groot.

Brigadier-generaal Peter Zwack, bracht voor Politico de mogelijke consequenties in beeld.

"De eigendommen en investeringen van Trump kunnen worden bevroren, in beslag genomen of in waarde dalen. De ware aard van zijn extreme persoonlijke financiële schuld - onlangs gerapporteerd als 421 miljoen dollar - zal aan het licht komen, en de identiteit van zijn buitenlandse schuldeisers zal worden onthuld."

Trump gaat geen verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden, dat heeft hij nooit gedaan. Dus volgens Zwack is het niet ondenkbaar dat hij zal proberen te ontkomen naar een land dat hem niet uitlevert.

Zwack speculeert dat Trump tijdens de overgangsperiode een 'stealth-vertrek' zou kunnen regelen, of hij kan wegblijven na een buitenlandse reis. De gepensioneerde generaal vreest een 'huiveringwekkende chaos' als de (ex)president naar een ander land vlucht.

"In een vreemd land dat bereid is hem toe te laten en bescherming te bieden, zou hij zichzelf 'president in ballingschap' kunnen noemen en zijn die-hard volgelingen ertoe aanzetten om zich tegen de verkiezingsresultaten te verzetten." Daar kan de nieuwe regering dan nog een hoop last mee krijgen.