Mislukte Azië-reis van Barack Obama

Barack Obama wordt geplaagd door een teveel aan eerbied voor anderen. En dat heeft de reis van de Amerikaase president volgens The Daily Beast grotendeels tot een mislukking gemaakt.
Tijdens zijn bezoek aan Japan boog Obama diep - te diep -  voor de Japanse keizer. En hij maakte zich ondergeschikt aan de Chinese leiders door de mensenrechten in ieder geval niet in het openbaar aan de orde te stellen. Zijn voorgangers Bill Clinton en George Bush pakten dat tijdens hun bezoeken aan China anders aan - al is het de vraag of ze daar ook meer succes mee hebben gehad.
De grootste tegenslag deed zich evenwel voor in het Midden-Oosten, waar de Israëlische regering heeft besloten tot de bouw van nieuwe nederzettingen in het zuiden van Jeruzalem. Daarmee weerstaat Israël de Amerikaanse druk. Het Midden-Oostenbeleid van de regering-Obama ligt aan duigen.
Het enige lichtpunt kwam uit Moskou. De Russische president Medvedev heeft hardop verklaard dat zijn geduld met Iran - dat enorm treuzelt met het accepteren van een akkoord over zijn nucleaire programma - begint op te raken en dat hij indien nodig gezamenlijk zal optrekken met Washington.
Ook BusinessWeek is heel kritisch over de Azië-reis. Obama en de Chinese leider hebben ronkende verklaringen afgegeven over versterking van de onderlinge betrekkingen, maar als het gaat om economische kwesties (protectionisme van de VS, de lage wisselkoers van de Yuan) zijn de twee landen niet dichterbij elkaar gekomen.
Foreign Policy: Het was een ramp.

Bron(nen):   The Daily Beast  Newsweek  Foreign Policy