10.000 man voor Afghanstan s.v.p.

Nu Barack Obama van de oorlog in Afghanistan toch echt zijn eigen oorlog gaat maken en met massale versterking van Amerikaanse troepen komt (30.000 man), gaat er ook een verzoek richting Brussel waar de NAVO zetelt. Of de bondgenoten eveneens hun aandeel willen leveren en met 10.000 man willen komen. Met de groeten van het Witte Huis.
Breitbart schrijft vandaag dat het dan in het bijzonder om combat troops gaat. Geen pennelikkers maar zandhazen. Naar verluidt zouden Groot-Brittannie, Slowakije en Turkije daar oren naar hebben, maar dat is natuurlijk te weinig. Voor de rest is de animo niet groot om de VS in Afghanistan bij te staan. Op dit moment zijn er al 71.000 Amerikaanse militairen ter plekke gelegerd. 
Eerder al besteedde Welingelichte Kringen aandacht aan een essay van Anne Applebaum (tweede link) die signaleerde hoe Obama betrekkelijk alleen staat als het er om gaat de wereld te besturen, China en Europa geven niet thuis bij het beslechten van grote internationale conflicten.
Europa gaat wel voorop in de strijd tegen het veranderende klimaat, dat heeft hier onmiskenbaar de prioriteit.

Bron(nen):   Breitbart  Annne Applebaum