Welke stad loopt onder water en wanneer

Over wanneer Nederland onder water zal lopen is nogal wat te doen geweest, omdat cijfers uit een ongecorrigeerde scriptie tot wetenschap waren verklaard. Maar voor de hele wereld geldt dat er bij een stijgende zeespiegel een stijgend risico bestaat. De onderste stad die onder loopt op de afbeelding is Venetie, Amsterdam volgt spoedig.
Op de link van The Guardian is de afbeelding uiteraard veel beter te zien. Maar bovendien treft de belangstellende daar ook een spreadsheet aan met daarin de veronderstellingen waarop de afbeelding is gebaseerd. Voor wie wat feiten in een ideologische discussie prettig vindt een goed bron.

Bron(nen):   grote kaart uit The Guadrian  Bijbehorend verhaal