Hulp voor foute vrienden

In een lezenswaardig stuk somt economicscrisis.blog op waarom het gevaarlijk is vreemde mogendheden te steunen: je weet nooit of je je ooit nog voor hen en daardoor voor jezelf moet gaan schamen. Ter illustratie somt de site een rijtje ontvangers op dat er mag wezen:

  • De Taliban
  • Francois “Papa Doc” Duvalier van Haiti
  • Augusto Pinochet, Chili
  • Than Shwe de leider van Myanmar
  • Suharto, de tweede president van Indonesië
  • Nicolas Ceausescu, president van Roemenië.
  • Robert Mugabe, Zimbabwe

Allemaal royaal volgestopt met Amerikaanse hulp, en onder de link staan de details.

Bron(nen):   Economiccrisis blog