Gaan China en India oorlog voeren?

Time Magazine besteedt aandacht aan een interessant boek van Johnathan Holslag, een deskundige op het gebied van Chinese buitenlandse politiek. Het boek heet China and India: Prospects for Peace. Holslag behoort tot de groeiende groep mensen die niet geloven dat China en India vreedzaam kunnen groeien, zowel economisch als geopolitiek. Het zijn de twee landen met het hoogste inwoneraantal, beiden willen ze hun economieën laten groeien. Bovendien is de relatie al gespannen sinds een nooit opgelost grensconflict, waarover in 1962 een korte hevige oorlog is uitgevochten. Dit oude litteken kan heel goed de basis vormen voor een nieuw conflict. En dit keer spelen er ook andere, veel grotere belangen mee.
Hoewel de titel van het boek anders suggereert, denkt Holslag niet dat een conflict tussen de twee opkomende grootmachten onvermijdelijk is. De kans op een stabiele vrede acht hij echter klein. 'Ze zullen elkaar op elk niveau in de weg gaan zitten. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op het gebied van regionale invloed. Dit leidt tot een onplezierige en bovenal riskante situatie.' Dit oude lidteken kan heel goed de basis vormen voor een nieuw conflict. Dit keer spelen er ook andere, veel grotere belangen mee.
India moet nog altijd een grootschalige industrialisatie op gang brengen, maar zodra dat gebeurt zal het tekort aan grondstoffen in de regio snel oplopen. 'Het is een mythe dat de twee landen elkaar zullen gaan aanvullen, China met de industrie, India met een ontwikkelde dienstensector. India moet zich wel industrialiseren om een zeker niveau van welvaart te brengen in de grootste democratie ter wereld. En China zal zijn industrie nooit opgeven ten gunste van India.

Bron(nen):   Time