Chantage-angst bij kabinet vanwege Perzisch meisje van Bernhard

Joseph Luns, oud-minister van Buitenlandse Zaken, heeft in 1960 in de ministerraad een reis van prins Bernhard naar Perzië willen dwarsbomen. Uit angst voor chantage van, wat werd omschreven als, 'een meisje'. Dat blijkt uit een document dat de NOS aantrof tussen documenten, die onlangs door het Nationaal Archief zijn vrijgegeven. De prins was uitgenodigd door de Perzische Sjah voor een semi-officieel bezoek, vertelde Luns in de ministerraad van 29 juli 1960. Luns was al benaderd door het bedrijfsleven, dat de reis wilde meemaken. Maar volgens de minister was het onverstandig de prins alleen te laten gaan.
Luns waarschuwde voor problemen als de prins zou gaan. In de notulen staan: "Spreker verwacht onwil met betrekking tot de reis naar Perzië bij de omgeving van de prins om een meisje."
Ook staatssecretaris De Jong mengde zich in de discussie: "Staatssecretaris De Jong meent dat met de secretaris van de prins moet worden overlegd, want anders dreigen lange jaren black mail."
De prins gaat toch, in oktober van het jaar 1960.

Bron(nen):   Nos