Wie is de nieuwe Kissinger?

Als president Richard Nixon (1969 - 1974) advies vroeg inzake de buitenlandse politiek van de VS, wist iedereen: hij legt zijn oor te luister bij Henry Kissinger, aanvankelijk adviseur nationale veiligheid, later minister van Buitenlandse Zaken. Vraag in de Financial Times vandaag: wie is de invloedrijke adviseur van de huidige president als het gaat om de internationale betrekkingen?
Het antwoord: die is er niet. Niemand kent de naam van de grote strateeg die achter de schermen de weg wijst. "President Obama is zijn eigen Henry KIssinger," zegt iemand. 
De FT sprak met een tiental insiders/betrokkenen om na 15 maanden Obama zicht te krijgen op de wijze waarop de buitenlandse politiek van de VS gestalte krijgt en beweert: "This president wants all the trains routed through the Oval Office.”
Men spreekt van een zeer toegewijde president die geen moeite teveel is om zich zaken eigen te maken, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hij op veel dossiers gewoon verdomd onervaren is. Met als gevolg dat zijn analyses nogal eens diepgang missen.
Op het Witte Huis bevindt zich de National Security Council. Dit is het zenuwcentrum waar heikele internationale kwesties langs departementen, topmilitairen en geheime diensten worden geloodst. Aan het hoofd staat Jim Jones, een 4-sterrengeneraal die al met pensioen was. Tikkeltje vreemd: Jones is erg veel op reis en daarom vaak niet aanspreekbaar...
Verder zijn daar natuurlijk de ministers Robert Gates (Defensie) en Hillary Clinton (Buitenlandse Zaken). Gates kwam over van de vorige boedel (regering-Bush) en heeft een grote reputatie. Van beiden wordt vermoed dat ze een behoorlijke invloed hadden op het besluit meer troepen naar Afghanistan te sturen. Met voor Clinton de aantekening dat ze zeker niet tot de inner circle van de president behoort - daarvoor is hun strijd om het presidentschap nog te vers...
De afwezigheid van een volwaardige veiligheidsadviseur is er wellicht debet aan dat Amerika inzake het Midden-Oosten niet optimaal opereert. Zo zat tijdens een bezoek van Netanyahu aan Washington David Axelrod aan de zijde van de president in de Oval Office. Axelrod was Obama's campagneleider tijdens de presidentsverkiezingen...
Obama wil alle buitenlandse touwtjes in handen houden en dat zorgt er meer dan eens voor dat er te weinig voortgang is en teveel besluiteloosheid, zo concludeert de Financial Times
En dat er geen zicht is op een nieuwe Kissinger.

Bron(nen):   Financial Times