Zoek de verschillen

Welingelichte Kringen is geen trouwe kijker van het befaamde tv-programma Pauw & Witteman. Daarom bij voorbaat onze excuses als we zeggen dat we iets vreemds zagen waarvan u vervolgens roept: ja, maar zo gaat het daar iedere avond!
Gisteravond boog het P & W-panel zich over 'de ingrijpende bezuinigingsvoorstellen' die de Nederlandse ambtenarij te boek had gesteld met aan tafel 2 politieke zwaargewichten: Femke Halsema (GroenLinks) en Piet Hein Donner (CDA-minister). Enkele indrukken willen we graag met u delen.

* GroenLinks en CDA zaten nimmer samen in een kabinet; dat zou kunnen duiden op diepgaande verschillen inzake beider perceptie van de samenleving, maar van zoiets konden we gisteravond geen spoor van bewijs vinden. 
Als we het goed hebben begrepen, moeten de reusachtige overheidsuitgaven bijzonder behoedzaam worden teruggebracht - echt heel voorzichtig - en is het als altijd van het grootste belang dat 'de zwakkeren in de samenleving' hier zo weinig mogelijk van merken. 
Die zwakkeren zijn niet mensen die zwervend over straat gaan en bijkans van honger omkomen, maar lui die doorgaans gewoon in een gesubsidieerde woning leven met alle denkbare toeslagen die u maar kunt bedenken en die begrijpelijkerwijs weinig aanstalten maken om de arbeidsmarkt te betreden. Hoe dan ook: respect voor deze gewone man, waarvan er overigens nog best veel zijn. 

* Aan tafel zat ook de altijd wakkere redacteur van Elsevier, Marike Stellinga (foto), die op enig moment de vraag opwierp of de staat werkelijk alle problemen moet willen oplossen die bestaan, of dat mensen daar doorgaans heel goed zelf toe in staat zijn. 
Grote verwondering was haar deel. Het idee dat iemand het beginsel van de verzorgingsstaat ter discussie stelde was gewoon ongehoord. Twee partijen die zogenaamd 'lijnrecht' tegenover elkaar staan - GroenLinks en CDA - zijn wat dit aangaat elkaars meest trouwe bondgenoten. 
Uit het hele politieke spectrum is ons trouwens niet een partij bekend die iets anders wil dan een loeidure verzorgingsstaat waarvoor iedereen die werkt ongeveer de helft van zijn inkomen moet afstaan. In die zin valt er in Nederland dus helemaal niets te kiezen op 9 juni.

* In politieke discussies op tv heeft Femke Halsema bijna altijd minstens 2 keer zoveel spreektijd als de andere deelnemers. Waar een ander een of twee zinnen mag uitspreken, gaat de gitzwarte Femke voor een compleet essay.  
Waarom? Geen idee. 
Is het de Omroepwet die dit voorschrijft? Ons niet bekend. 
Is wat ze zegt dan van bijzonder groot belang? &%$"@<+*^)$!"}[**  
Met andere woorden: ook hier is sprake van een vraagstuk waarover in Nederland grote consensus heerst.

Ga naar de link voor de complete uitzending.

Bron(nen):   Pauw & Witteman