Antisemitisme zonder Joden

Veel joden wonen er niet (meer) in Hongarije. Ooit waren het er bijna een miljoen. Maar daar kwam toen oorlog tussen, toen de Duitsers, geholpen door  Hongaren, aan het eind van de oorlog een goed deel van de Hongaarse joden ombrachten. Sindsdien is hun aantal gedaald tot rond de 100.000.
Maar niettemin is Hongarije een land waar antisemitisme het nog altijd heel goed doet. Jobbik, de ronduit antisemitische partij, heeft gisteren 16,71 van de Hongaren achter zich gekregen. Overigens ademt het programma niet alleen de geest uit van antisemitisme, Jobbik zou ook graag op zigeunerjacht gaan. En dat is beter uitvoerbaar: in Hongarije zijn veel zigeuners. Maar het Hongaarse antisemitisme moet het stellen vrijwel zonder joden. Zoals ook in Oostenrijk antisemitisme bestaat zonder joden.
Misschien is dat wel de beste aanpak: in het ene land, Amerika, Israel, wonen de joden; en in de andere landen wonen de antisemieten.

 

Bron(nen):   The Daily Telegraph