Over het gelekte zinnetje van Menno Snel: ‘Dit is een overtreding van de grondwet’

Één zinnetje uit de gelekte ministerraadnotulen is het meest ontluisterend. Het kwam van D66-staatssecretaris Menno Snel: ‘Spreker wil vasthouden aan de lijn dat bij het verstrekken van inlichtingen niet noodzakelijkerwijs ook stukken dienen te worden overhandigd.’ In de Volkskrant leggen twee hoogleraren uit waarom daarmee de grondwet wordt overtreden.

Staand beleid
De staatssecretaris van Financiën krijgt direct bijval van justitieminister Ferd Grapperhaus, die aangeeft 'mee te denken' over hoe ze de niet-volledige informatievoorziening aan de Tweede Kamer kunnen verkopen. Ook minister Schouten (ChristenUnie) en premier Rutte (VVD) vinden dat niet alle ambtelijke stukken naar de Tweede Kamer moeten. Uiteindelijk stuurt waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Raymond Knops (CDA) een brief naar de Kamer, waarin naar artikel 68 van de Grondwet wordt verwezen, dat gaat over het informatierecht van de Tweede Kamer. In de brief staat dat het 'staand beleid' is om niet alle ambtelijke documenten door te sturen.

Weglakken
Dat is niet waar, zeggen hoogleraren staatsrecht Wim Voermans en Paul Bovend’Eert in de Volkskrant. Voermans: "Dit is een overtreding van de Grondwet." Bovend’Eert: "In 2002 heeft Knops' voorganger Klaas de Vries de Tweede Kamer uitgelegd wat de juiste interpretatie is van dat grondwetsartikel. De Grondwet geeft maar één weigeringsgrond bij het verstrekken van informatie aan de Tweede Kamer. Dat is als openbaarmaking ‘in strijd is met het belang van de staat’. Het beschermen van individuele ambtenaren valt daar evident niet onder. Bovendien kan een minister de namen van ambtenaren gewoon weglakken."

Volgens beide hoogleraren probeert het kabinet al jaren de macht van de Tweede Kamer te beperken. "Dat begon al onder de premiers Kok en Balkenende, maar het aantal incidenten waarbij het kabinet de Kamer niet volledig of onjuist informeert is onder premier Rutte met maar liefst 65 procent toegenomen. Dat is geen toeval. Dat is de Rutte-doctrine: zoveel mogelijk geheimhouden."

Bron(nen):   De Volkskrant