Statushouders in Oegstgeest moeten omlopen naar winkel om villawijkbewoners te ‘ontzien’

In Oegstgeest mogen 175 statushouders in een tijdelijk complex achter het gemeentehuis wonen, mits ze zich aan een bizarre regel houden: als ze naar de winkel willen mogen ze niet door de villawijk, maar moeten ze omlopen. Dat eiste het CDA, meldt het Leidsch Dagblad.

De statushouders is serieus een toegangsverbod opgelegd voor de villabuurt Wilhelminapark. Daarmee wordt tegemoetgekomen 'aan de gevoeligheden in de wijk' aldus Raadslid Eibertjan van Blitterswijk. Karin Rosdorff van Hart voor Oegstgeest reageert woedend: "Ik krijg toch het gevoel van de bus waarin alleen de blanken voorin mogen zitten en de rest achterin."

De omweg voor de statushouders is inmiddels opgenomen in het eisenpakket voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).