Jason Theodore James Walters, alias Abu Mujahied Amrikie, alias Jason W. stuurt een brief

Jason W wilde de Islamistische heilstaat vestigen, ook in Nederland. Hij ziet er vanaf en stuurde de Volskrant een brief waarin hij zijn ideologie opgeeft.
De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn. Met afgrijzen heb ik toegezien hoe een ooit hooggestemde vrijheidsstrijd die het startsein had moeten zijn voor een nieuwe rechtvaardige wereld – met name in Irak – is verworden tot  een bloedige escalatie van geweld. Daarbij zijn ongehoorde wreedheden en misdaden begaan.

 Mensen in landen die  zijn bevrijd mede door Islamisten hebben massaal de ideologie verworpen in de praktijk in welker naam ze bevrijd zouden zijn nadat ze in de praktijk er onder hebben moeten leven.

Ze concluderen dat deze geen enkel toekomstperspectief biedt.

Dat heeft mij er toe gedwongen mijn standpunten kritisch te herzien wat heeft geleid tot het besef van de onhoudbaarheid er van.

Ik schrijf dit om de samenleving te informeren dat ik mij niet langer identificeer met de vroeger door mij gehuldigde standpunten en hoop  een constructieve bijdrage te leveren aan onze verdeelde samenleving. De idealen die ik eens huldigde zijn teloor gegaan en ik ben tot het besef gekomen dat ze moreel bankroet zijn.

Maar er is meer aan de hand. De basis van het denken was ondeugdelijk. Het beeld dat de wereld slechts bestaat uit gelovigen en ongelovingen, waarbij de laatsten er slechts op uit zijn de eerste te vernietigen, is een kinderachtige en grove simplificatie van de werkelijkheid.

Het streven om een Islamitsiche staat te vestigen is op een totale mislukking uitgelopen

We moeten de moderne wereld met al zijn verworvenheden, waaronder de democratische rechtstaat accepteren en ons van daaruit oriënteren op onze plaats in de samenleving. Het verleden is voorbij en komt niet meer terug

Dit betekent niet dat we onze religie moeten verloochen. Wel betekent het dat we de realiteit moeten accepteren en ons er aan moeten aanpassen. Slechts dan zullen we werkelijk in staat zijn onze problemen op te lossen